משאבי אנוש

אגף משאבי אנוש אחראי על הטיפול בעובדי שערי צדק, החל מתהליך הגיוס והקליטה לארגון, ליווי העובד במהלך עבודתו בארגון בכל תחומי המשאב האנושי וכלה בטיפול בפרישתו מהארגון.  

בעלי תפקידים:

גב' תמר ריין פישברן, מ"מ מנהלת אגף משאבי אנוש
מר רן ראובני, מנהל משאבי אנוש מנהל ומשק ופרא-רפואי
גב' רחלי ראובן, מנהלת גיוס 
מר רפי רז, מנהלת מחלקת משכורות 
גב' אילת כהן, מנהלת שירות המתנדבים
גב' רחל בולוויק, עובדת רווחה
גב' ילנה זינגרמן, מנהלת מידע ובקרה

טל': 02-6666137
פקס: 02-6555717
דוא"ל: havidan@szmc.org.il

מיקום

ביה"ס לסיעוד, קומה 7