היקף התכנית להשתלמות מוכרת בסיעוד בטיפול נמרץ פגים וילודים: 
חטיבת לימוד משותפת לקורס טיפול נמרץ ילדים וטיפול נמרץ פגים - 160 שעות לימוד עיוניות. 
חטיבת לימוד ייחודית - 218 שעות לימוד עיוניות. 
התנסות קלינית מתקיימת בשני מסלולים: 
מסלול א – 100 שעות התנסות למשתלמים המועסקים בטיפול נמרץ פגים ויילודים במשך שנה במשרה מלאה (או שווה ערך).
מסלול ב – 300 שעות התנסות למשתלמים ללא ניסיון קליני בטיפול נמרץ פגים ויילודים של שנה. 

מסגרת הלימודים : 
מועד התחלת תכנית הלימודים: 03 ינואר 2022 
מועד מוערך לסיום תכנית הלימודים נובמבר 2022 
הלימודים העיוניים יתקיימו בימים ב' ו- ד' בין השעות: 08:00-15:00

ההתנסות הקלינית מתקיימת בין יומיים לשלושה ימים בשבוע בהתאם לסידור עבודה של המנחה הקליני. 

שכר לימוד: 
בהתאם להנחיות משרד הבריאות לשנת 2021 שכר הלימוד הינו: 
חטיבה משותפת לקורס טיפול נמרץ ילדים וטיפול נמרץ ילדים – 1,995 ₪ 
משתלם במסלול א – 6,405 ₪ 
משתלם במסלול ב – 8,085 ₪
דמי רישום: 50 ₪ (לא יוחזרו בכל מקרה)

* החלטה סופית על פתיחת קורס מותנית במספר הנרשמים, בהחלטת הנהלת ביה"ס ובאישור מִנְהל הסיעוד.
* ההרשמה תיסגר עם קבלת המס' המקסימלי של משתלמים בקורס, עפ"י החלטת הנהלת ביה"ס.


להורדת טפסי הרישום לתכנית 
השתלמות מוכרת בסיעוד בטיפול נמרץ פגים וילודים
לפרטים נוספים לגבי רישום, מהלך הלימודים ושכר הלימוד ניתן לפנות למזכירות ביה"ס.