ועדת הלסינקי

אודות

תפקידה של ועדת הלסינקי הוא לאשר כל ניסוי רפואי בבני אדם, שייערך בבית החולים. תפקידה להבטיח את זכויותיהם, בטיחותם ורווחתם של המשתתפים בניסוי הרפואי, על-ידי בחינה ואישור הניסוי הרפואי וכן לעקוב אחר מהלך הניסוי לרבות השינויים החלים בהערכת הבטיחות של מוצר המחקר, בפרוטוקול הניסוי, בטופס ההסכמה מדעת וכו'.

מידע חשוב

יצירת קשר

 • טלפון : 02-6555135
 • פקס: 02-6555770
 • דוא"ל : yehuditb@szmc.org.il
 • מיקום: קומה 6 בנין ישן, ליד מיון ילדים
 • שעות ביקור: - שעות קבלה: בימים א',ג',ה' בין השעות 12:30 – 09:30 בימים ב',ד' בין השעות 15:00 – 13:00
 • רכזות ועדת הלסינקי

  ד"ר ליאורה שריד, רכזת בכירה

  דוא"ל: org.illeoras@szmc 

  טלפון: 02-6555760

  גב' אפרת קוזוקין

  דוא"ל efratk@szmc.org.il

  טלפון: 02-6555112