מרפאות ומכונים

בשערי צדק קייימים מעל 20 מכונים ומרפאות שונים ברפואה מקצועית.