צוות ביה"ס נאמן לשליחותו החינוכית, המקצועית והאתית להעניק ללומדים את מירב התמיכה והידע הנדרשים, במטרה לסייע להם לסיים בהצלחה את תכנית הלימודים.
קשרים בין צוות ביה"ס ומוריו לבין הסטודנטים מתקיימים על בסיס אמון, פתיחות, הוגנות וכבוד הדדי. הנהלת ביה"ס פועלת לקידום ועידוד מצוינות, וכן מפתחת מערכות תמיכה לקידום סטודנטים הנתקלים בקשיים.
 
סגל ההוראה בבית ספר כולל:
•    אחיות מוסמכות בעלות תארים אקדמאיים והכשרה בתחומי ההוראה, ההדרכה והתמחויות קליניות מגוונות
•    מרצים - רופאים בעלי מומחיות בתחומי הרפואה השונים
•    מרצים אקדמאיים בעלי ניסיון בהוראה במסגרות לימודיות שונות
•    מדריכים קליניים מתחום האשפוז והקהילה
 

צוות הנהלת ביה"ס

גב' תמר גלט RN, MPA
מנהלת ביה"ס 
tamiglat@szmc.org.il 

גב' ציפי שור RN, MPA 
מנהלנית ביה"ס 
tzshor@szmc.org.il 

גב' יהודית שילה RN, MHA, MPH 
מרכזת תכנית הלימודים העיונית 
yshilo@szmc.org.il
 
גב' יעל לביא RN, MA
מרכזת תכנית הלימודים הקלינית
yaellal@szmc.org.il 

גב' מרגלית גלותי RN, MSc 
מרכזת תחום המבוגר (עיוני) - פנימית
mgaluti@szmc.org.il 
 
גב' מוריה ריזה RN, MPA 
מרכזת תחום המבוגר (קליני) - פנימית
moriyar@szmc.org.il 
 
גב' דבורה בן זקן RN, MPA 
מרכזת תחום המבוגר (קליני) - כירורגיה   
dbenzaquen@szmc.org.il 
 
גב' חבצלת צעיר RN, MPA
מרכזת תחום המבוגר (עיוני) - כירורגיה  
zair.h@szmc.org.il 

 גב' נטלי ברוך RN, BSN
מרכזת תחום הקהילה
natb@szmc.org.il 
 
גב' שרה אברהם RN, BSN, MSW
מרכזת תחום בריאות האישה
saabrfam@gmail.com 

גב' רותי אשר BA
מתאמת תכניות לימודים
rasher@szmc.org.il 

גב' אירית בית הלחמי
מזכירת הנהלה ומנהל סטודנטים
school@szmc.org.il 

גב' דנה אלמוג
מזכירת רישום ושיווק 
rishum@szmc.org.il


גב' רונה סרור
מזכירת מדור בחינות​

Tschool@szmc.org.il