מטרת תכנית ההכשרה בביה"ס היא להכשיר אחים ואחיות מוסמכים המיועדים, במסגרת תפקידם, לקדם את רווחות המטופל, לעסוק במניעת מחלות, לשמר ולקדם רמת בריאות. 

בוגרי ביה"ס ירכשו במהלך לימודיהם את כל הכישורים הנדרשים על מנת לספק טיפול סיעודי, למלא תפקיד כמנהל/ת טיפול ולהשתתף באופן פעיל בקבלת החלטות בצוות רב-מקצועי.

בנוסף, יהיו לבוגרים הכלים ההתחלתיים לבצע מחקר בסיעוד, לזיהוי קדימויות בהתאם להקצאת משאבים ולזיהוי דילמות אתיות הלכתיות בתחום הרפואה ופתרונן, זאת באמצעות שליטה ובקיאות במקורות.

את הלומדים מלווה צוות מקצועי המספק תמיכה ומעניק התייחסות אישית לכל לומד/ת כפרט. המורה-המחנך משמש מתווך לתהליך הלמידה המתרחש אצל הלומדים. הלומדים מצדם יפעלו לקדם, להעמיק ולהרחיב את ידיעותיהם גם במהלך עיסוקם המקצועי באמצעות הכלים אותם רכשו בביה"ס.

צוות ביה"ס מחויב לכללי האתיקה המקצועית, הקוד האתי ותקנות בריאות העם. אלה, בשילוב עקרונות האתיקה וההלכה היהודית, משמשים כמצפן מוסרי המכוון את עשייתם ומשמש כלי שיפוט לפעילותם המקצועית.

תכנית הלימודים במסלול להסבת אקדמאים מתקיימת בהתאם להנחיות המקצועיות המתקבלות ע"י מנהל הסיעוד במשרד הבריאות. התפתחות תכניות אלה מבוססת על נתונים רבים, כגון השינויים במערך החברתי, התרבותי והפוליטי במדינת ישראל, מעמדם והתפתחותם של מקצועות הבריאות האחרים, סטטוס הבריאות של תושבי מדינת ישראל, מגמות עולמיות והתפתחויות בתחום הידע והטכנולוגיה בשירותי הבריאות. 

תכנית הלימודים לאחות מוסמכת ותואר ראשון בסיעוד מתקיימת בשיתוף המרכז האקדמי לב.

סטודנטים בביה"ס מחויבים לעמוד בדרישות וברמת הישגים הנקבעת ע"י צוותי ההכשרה. האחריות להגיע להישגים הנדרשים היא בידי הלומדים.

בוגרי ביה"ס לסיעוד ישתלבו במסגרות הבריאות השונות באשפוז ובקהילה ויתרמו לקידום העשייה הסיעודית, תוך שילוב של ידע מקצועי, מיומנויות מתקדמות והתנהגות התואמת לאתיקה המקצועית, להלכה ולאתיקה היהודית.