ניתן לקבל על דיסק כל הדמיה שנעשתה בבית החולים. לשם כך על הנבדק להגיע ליחידת הפאקס, הממוקמת בסמוך למכון הרנטגן. הצריבה נעשית במקום (לוקחת 15-30 דקות) ועולה 41 ש"ח. 
ניתן לשלוח נציג לאיסוף הדיסק. יש לציידו בצילום ת.ז. של הנבדק וייפוי כוח.