היחידה למחלות זיהומיות בילדים

רופאי היחידה למחלות זיהומיות בילדים במרכז הרפואי שערי צדק עוסקים במגוון ההיבטים הקשורים באבחון מחלות זיהומיות בילדים ובטיפול בהם. 
היחידה מספקת ייעוץ לילדים המטופלים בכל אחת מיחידות אגף הילדים. ייעוץ לחולים שאינם מאושפזים ניתן במסגרת מרפאת חוץ. רופאי היחידה מעורבים באופן פעיל בטיפול הכוללני של הילדים במחלקות האשפוז. ונוטלים חלק מרכזי בהוראת סטודנטים ומתמחים בשלבים השונים.