שלום סטראנו

ד"ר שלום סטראנו

מנהל יחידה

המכון להדמיית שד (ממוגרפיה)

Dr. Shalom Strano

Unit Director

Mammography Institute