מחלקת הנדסת מכונות מטפלת במגוון רחב של מערכות וציוד:
•    מרכז קור וחום שמספק מים למערכות מיזוג אוויר
•    מים סניטריים 
•    מים מטופלים 
•    קיטור לאספקה סטרילית (אס"מ) ולמטבח
•    מערכות גזים רפואיים כולל צוברי חמצן נוזלי 
•    ציוד כבד של חדרי ניתוח (שולחנות, שולחנות בדיקה, מנורות, בומים)
•    מכונות שטיפת כלי ניתוח ואוטוקלבים באס"מ
•    ציוד כבד במטבח (מכנות שטיפה, סרט נע)
•    עשרות מכונות שטיפה וגריסת סירים
•    עשרות מנופי הרמת חולים
•    מערכות מי דיאליזה 
•    פרויקטים לתחומים הנדסיים (מיזוג אוויר, אינסטלציה, גזים רפואיים, חסכון באנרגיה וכו')

 

מנהל

מר אורי ליפשיץ

טל': 02-6666104
נייד: 050-8685104