רשומות רפואיות

מחלקת רשומות רפואיות מופקדת על ריכוז המידע הרפואי של בית החולים, עיבודו, שמירתו ואספקתו לגורמים שונים. 
מטופל שקיבל שירותים בבית החולים והוא זקוק למידע רפואי באנגלית לשם התחשבנות או המשך טיפול לאחר אשפוז, מיון או טיפול אחר בבית החולים - יכול לבקשו ולקבלו, אולם שירות זה ניתן אך ורק בסמוך לטיפול ולא בשלב מאוחר יותר. אין המחלקה מספקת שירותי תרגום של תיקים רפואיים מעבר לכך.


בפניות עורכי דין יש לשלוח כתב ויתור על סודיות - נאמן למקור דרך דואר ישראל. 

 

מנהלת

גב' צינה לינדנברג
 

סגנית מנהלת

גב' אוקסנה בורשבסקי
 

מזכירה

גב' קרן כהן

קבלת העתק התיק הרפואי

יפה דיין
טל': 02-6666811
דוא"ל: yaffad@szmc.org.il

שירה חזן
טל': 02-6555117
דוא"ל: shirachaz@szmc.org.il

פקס: 02-6666911

 

תרגום מסמכים רפואיים

קרן כהן
טל': 02-6666078
דוא"ל: kerenco@szmc.org.il

קבלת קהל ומענה טלפוני

א'-ה', 08:00-14:00

מיקום

בניין ראשי, קומה 3