רשומות רפואיות

מחלקת רשומות רפואיות מופקדת על ריכוז המידע הרפואי של בית החולים, עיבודו, שמירתו ואספקתו לגורמים שונים. 
מטופל שקיבל שירותים בבית החולים והוא זקוק למידע רפואי באנגלית לשם התחשבנות או המשך טיפול לאחר אשפוז, מיון או טיפול אחר בבית החולים - יכול לבקשו ולקבלו, אולם שירות זה ניתן אך ורק בסמוך לטיפול ולא בשלב מאוחר יותר. אין המחלקה מספקת שירותי תרגום של תיקים רפואיים מעבר לכך.

מנהלת

גב' צינה לינדנברג
 

סגנית מנהלת

גב' אוקסנה בורשבסקי
 

מזכירה

גב' קרן כהן

טל': 02-6666811
02-6555117
פקס: 02-6666911
דוא"ל: kerenco@szmc.org.il

קבלת קהל ומענה טלפוני

א'-ה', 08:00-14:00

מיקום

בניין ראשי, קומה 3