רשומות רפואיות


מחלקת רשומות רפואיות מופקדת על ריכוז, עיבוד ושמירת המידע הרפואי של בית החולים ואספקת המידע לגורמים שונים.

מחלקה לרשומות ומידע רפואי אמונה, בהתאם לחוק זכויות החולה, על שמירת הרשומה הרפואית והסודיות הרפואית של החולה.

 

מסירת כל מידע הנוגע למטופל 

יינתן אך ורק במקרים הבאים

 • המטופל נתן את הסכמתו למסירת המידע הרפואי

 • על המטפל או המוסד הרפואי חלה חובה על פי דין למסור את המידע הרפואי

 • מסירת המידע הרפואי היא למטפל אחר לצורך טיפול במטופל

 • מסירת המידע הרפואי היא למוסד רפואי המטפל, או לעובד של אותו מוסד רפואי לצורך עיבוד המידע, תיוקו או דיווח עליו על פי דין.

 • בכל פניה למחלקת רשומות ומידע רפואי, נא לצרף צילום של תעודת הזהות ומספר טלפון נייד.

 • במקרה והבקשה היא למטופל שטרם מלאו לו 18, יש לצרף את ספח תעודת הזהות של ההורים.

 • צילום הרשומה הרפואית כרוך בתשלום. על פי תעריפון משרד הבריאות.

 

הוצאת מידע במקרה של חסרי ישע (קטין, חולי נפש, מחוסרי הכרה)

 • כאשר הפניה היא בשם קטין, האפוטרופוס הטבעי (אם או אב) חייבים לחתום על טופס ויתור הסודיות הרפואית . רצוי להחתים את שני ההורים, ולציין את מטרת הבקשה.

 • במקרה של חולי נפש - מחוסרי הכרה -חסרי ישע. 

במקרים אלו מי שרשאי לחתום על טופס ויתור הסודיות הוא האפוטרופוס החוקי. האפוטרופוס חייב להמציא צילום נאמן למקור מצו האפוטרופסות.

מסירת מידע לאחר מות המטופל

על פי נוהל מסירת מידע רפואי אודות נפטר החוק אין למסור מידע לאחר מותו של מטופל אלא במקרים כדלהלן:

 • על פי צו ירושה.

 • על פי צו קיום צוואה.

 • על פי צו בית משפט

"ניתן להסתפק בתצהיר של המבקש (מאומת ע"י עו"ד או רשם בית משפט) בו הוא מצהיר כי הוא יורש של הנפטר (ע"פ דין/ צוואה) ושאין יורשים נוספים או שכל היורשים מסכימים למסירת המידע ושהמבקש אינו מתנגד למסירת המידע ליורשים האחרים".


הוצאת מידע רפואי על ידי הרופא המטפל

רופא המבקש להוציא מידע רפואי לצורך המשך הטיפול בחולה, יעביר באמצעות הדואר או הפקס פניה אל המחלקה לרשומות ומידע רפואי.

 במכתב הפניה יש לציין את הפרטים המפורטים להלן:

 • שם משפחה ושם פרטי של החולה

 • מספר תעודת הזהות

 • המידע הנדרש:

 • מכתב שחרור ממחלקת אשפוז, חדר המיון (נא לציין תאריך ביקור)או המרפאה (נא לציין את שם המרפאה ותאריך המכתב)

 • מטרת הבקשה

 • דרישה להוצאת מידע רפואי על ידי הרופא המטפל אינה כרוכה בתשלום.

 • לנוחות הרופאים הפונים ניתן להוריד מהאינטרנט טופס בקשה למסירת מידע.

 

הוצאת מידע במהלך אשפוז

צילום המסמכים הרפואיים במהלך האשפוז ייעשה בכפיפות לנוהלי בית-החולים.

חולה המבקש להוציא מידע רפואי יפנה אל מזכירת המחלקה או אחות אחראית.

החולה חייב לחתום על טופס ויתור סודיות רפואית כלפי מיופה הכח .

נציג או נציגה מטעם המחלקה יתאמו את מועד צילום המידע הרפואי

עם המחלקה לרשומות ומידע רפואי .

בעת קבלת החומר המצולם, מיופה הכוח חייב לחתום על טופס המאשר קבלת המסמכים המצולמים.
 

הוצאת מידע מתיק טיפולי פוריות (I.V.F)

תיק פוריות המתנהל במחלקת הינו שייך לשני בני הזוג (בדרך כלל).
על מנת לצלם מסמכים רפואיים יש למלא את הבקשה לצילום תיק פוריות  (קישור לטופס) ולצרף צילום ת.ז.

במידה והמסמכים ייאספו על ידי רק אחד מבני הזוג יש לצרף טופס ויתור על סודיות (קישור לטופס) עבוד בן / בת הזוג שמגיעים.

במידה והמסמכים ייאספו על ידי גורם שלישי יש לצרף טופס ויתר סודיות (קישור לטופס) החתום על ידי שני בני הזוג עבור אוסף המידע, ועליו להביא העתק צילום ת.ז. של שני בני הזוג.

לאחר שליחת הבקשה, נציג מטעמנו יתאם את זמן ההגעה למסירת המידע, אופן מסירת המידע וגביית תשלום.

 

 

לנוחות הפונים ניתן להוריד טפסי ויתור סודיות מהאינטרנט ולצרף מכתב נילווה מטעם הגורם המבקש בו יצוינו הפרטים המזהים הבאים:

 • שם משפחה ושם פרטי של החולה

 • מספר תעודת הזהות

 • המידע הנדרש

 • מטרת הבקשה

את הטפסים ניתן לשלוח לפקס: 02-6666911 או למייל: rshmt@szmc.org.il.
מענה יינתן תוך 3 ימי עבודה.
 

ויתור סודיות רפואי
טופס ייפוי כח
טופס בקשה להוצאת מסמכים רפואיים
תצהיר ויתור סודיות רפואיות בקשר למידע רפואי של חולה שנפטר

תרגום רשומה

טופס בקשה לחומר רפואי תיק פוריות

 

 

מנהלת

גב' אוקסנה בורשבסקי
 

מזכירה

גב' קרן כהן

קבלת העתק התיק הרפואי

טל': 02-6666811
פקס: 02-6666911


שירה חזן
דוא"ל: 
rshmt@szmc.org.il

מענה טלפוני 
בטל': 02-6666828
ימים א'-ה': 13:30-15:00

פניות עורכי דין וחברות ביטוח: 
אינה גולדין
טל': 02-5645480
בפניות עורכי דין יש לשלוח בדואר ישראל את הבקשה וטופס ויתור על סודיות - נאמן למקור


תרגום מסמכים רפואיים
קרן כהן

דוא"ל: kerenco@szmc.org.il

קבלת קהל

א', ה', 08:00-14:00
ג', 08:00-18:00
בימי ב' ו-ד' אין קבלת קהל
בערבי חג סגור

מיקום

בניין ראשי, קומה 3