ההרשמה מתבצעת דרך אתר המרכז האקדמי לב

מסלול הלימודים כולל ארבע שנות לימוד המותאמות לתכנית האקדמית של החוג לסיעוד במכון טל / מרכז אקדמי לב ולדרישות משרד הבריאות ללימודי אחות מוסמכת.
התוכנית מבטאת את המדיניות, הערכים והמושגים המרכזיים של מקצוע הסיעוד ואת כיווני התפתחותו, המתמקדים בגופי הידע הבאים:
הלימודים מתקיימים ארבע ימים בשבוע ברובם בבית הספר לסיעוד שערי צדק ובחלקם בחוג לסיעוד במכון טל.
שעות הלימוד העיוניות כוללות הרצאות, סדנאות, ימי עיון וסמינרים.
שעות הלימוד המעשיות כוללות התנסות במחלקות ביה"ח, במרפאות בקהילה ובמסגרות בריאות נוספות כמו גם שיעורי תרגול, סימולציות ודיונים קליניים.

בתכנית הלימודים ארבע חטיבות לימוד:
•    חטיבת מדעי היסוד הכוללת רקע נרחב במדעי החיים, החברה וההתנהגות.
•    חטיבת מדעי הסיעוד הכוללת תכנית מובנית והדרגתית המקנה ידע וכלים לפיתוח המיומנויות הפסיכומוטוריות, התקשורתיות והקוגניטיביות הנדרשות בעבודת האח/ות. בעזרתן בונה האח/ות תכניות מניעה וקידום בריאות ומנהל/ת את הטיפול הסיעודי במצבי חולי, מתוך אחריות מקצועית, תהליך קבלת החלטות וחשיבה ביקורתית אשר יבטיחו מתן טיפול בטוח ויעיל.
•    חטיבת לימודים קליניים הכוללת למידה עיונית והתנסות מעשית המכוונים להיבטים הרפואיים וההתערבויות הסיעודיות העולים בטיפול באדם במעגל החיים, ברצף בריאות וחולי.
•    התנסות קלינית מתקדמת היא חטיבת הלימודים המסכמת את תכנית הלימודים. בחטיבה זו מתרגלים הסטודנטים טיפול סיעודי כוללני ומתקדם ברמת אח/ות מוסמך/ת תחילית.

על כך נוספים מספר קורסים הייחודיים לבית הספר לסיעוד שבשערי צדק. התכנית הייחודית של בית הספר נבנתה במטרה להתאים את לימודי הסיעוד להתפתחויות בחברה הישראלית בכלל ובחברה הדתית בפרט, המובילות למגמות של העצמת תפקיד האישה הדעתני והמקצועי. לאור זאת מקיים ביה"ס קורסים אשר יקנו ידע וכלים הנחוצים לבוגרת ביה"ס כאישה דתית בעלת תפקיד מקצועי כאחות אקדמאית:
•    קורס "הלכה למעשה" העוסק בהקניית כלים וידע בעניינים הלכתיים-רפואיים הנחוצים למילוי תפקידה של האחות בימי שבתות וחגים.
•    קורס "מחשבת ישראל מנקודת מבט אל האחות", העוסק בגיבוש העמדות האישיות של הסטודנטיות בהתייחס לסוגיות אמונה איתן מתמודדת האחות המוסמכת הדתית, במטרה לקדם אצל בוגרת ביה"ס מיומנויות מקצועיות של ייעוץ ותמיכה במטופל ומשפחתו.
•    קורס בסוגיות אתיות בבריאות מהיבט מקצועי ויהודי הלכתי. ההרצאות והדיונים בסוגיות אלו מתמקדים ביחסי מטופל-מטפל, בהשלכות האתיות שבאינטראקציה הטיפולית והבין-אישית ביניהם ובסוגיות אתיות העולות במעגל החיים החל מהריון ולידה ועד זקנה ומוות.

תנאי סף בסיסיים למגישות מועמדות ללימודים לקראת תואר ראשון בסיעוד:
•    תעודת בגרות חתומה ע"י משרד החינוך בישראל. לבעלות תעודה מחו"ל נדרש תרגום על ידי מחלקת רישום של המרכז האקדמי לב.          
•    ציון פסיכומטרי 540 ומעלה. לבעלות ציון פסיכומטרי נמוך מציון זה קיימת אפשרות קבלה על בסיס דירוג מועמדים תוך שקלול ציוני הבגרות. מספר המקומות לבעלות ציון פסיכומטרי נמוך מ- 540 מוגבל.
•    מתמטיקה 4 יח"ל בציון מינימום 75 או 5 יח"ל בציון מינימום 65. מועמדות עם 3 יח"ל העומדות בשאר תנאי הקבלה תידרשנה לקורס מקדים במתמטיקה מטעם המרכז האקדמי לב.
•    אנגלית 4 יחידות בציון מינימום 65.
•    ציון התאמה 79 ומעלה.
•    לעולות חדשות - הצגת ציון מבחן יע"ל בעברית.
•    ראיון אישי. 
•    מבחן התאמה לתכנית הלימודים הייחודית של ביה"ס בנושא סיעוד, אתיקה והלכה (פטורה ממבחן זה מועמדת בעלת תעודת בגרות הכוללת 5 יח"ל בתושב"ע). 

לפרטים נוספים לגבי רישום, מהלך הלימודים ושכר הלימוד ניתן לפנות למזכירות ביה"ס.

מזכירה ממונה

גב' אירית בית הלחמי
מזכירת הנהלה ומנהל סטודנטים
טל': 02-6555494
02-6666693
פקס: 02-6555281
דוא"ל: school@szmc.org.il


גב' דנה אלמוג
מזכירת רישום ושיווק
טל': 02-6555494 
פקס: 02-6555281
דוא"ל: rishum@szmc.org.il