תהליך שלבי הלידה

האגן משמש מעין "שער" לעובר לקראת צאתו לאוויר העולם.,דרכו הוא עובר לתעלת הלידה. לקראת סוף ההיריון העובר מתבסס באגן. בשל כך לעתים תחושי בלחצים בתחתית הבטן ובתכיפות במתן שתן.
בתחילת תהליך הלידה העובר נכנס לאגן ו"מסתובב" שם עד שהוא מוצא את הדרך הרחבה ביותר והמתאימה ביותר לקוטר ראשו כדי לצאת החוצה לתעלת הלידה.
הלידה מחולקת לשלושה שלבים עיקריים. כל שלב מתאפיין בתכונות משלו.

 

השלב הראשון בלידה

מחולק לשני חלקים - השלב הלטנטי והשלב האקטיבי. 
השלב הלטנטי הוא שלב ההכנה, שלב ההבשלה של צוואר הרחם לקראת פתיחתו. זה שלב ארוך המתחיל עם הופעת הצירים ומסתיים כאשר צוואר הרחם מחוק ופתוח לכ-3-4 ס"מ.
השלב האקטיבי מתאפיין בצירים סדירים וכואבים ונמשך מפתיחה של 3-4 ס"מ ועד לפתיחה שלמה של 10 ס"מ.

השלב השני בלידה

נמשך מרגע הפתיחה השלמה ועד יציאת העובר.

השלב השלישי בלידה

נמשך מיציאת העובר ועד יציאת השלייה.