בנק הדם ערוך לשירות קליני של קביעת סוג דם, התאמה ואספקת דם ומוצריו 24 שעות ביממה ברגיעה ובחירום (טראומה, אירוע רב נפגעים). 
עבודת בנק הדם מתבצעת במהירות האפשרית תוך הקפדה על בטיחות ומניעת תקלות. מוצרי הדם מסופקים ע"י מד"א וכולם עומדים בסטנדרטים בין-לאומיים של בדיקות למניעת העברת זיהומים. בבנק הדם נעשה שימוש מושכל במוצרי הדם המתקבלים מבנק הדם המרכזי תוך הקפדה על תאריכי התפוגה של מוצרי הדם וחיסכון במשאבים יקרים שמקורם בבני אדם.

הבדיקות השגרתיות כוללות קביעת סוג דם למבוגרים ויילודים, סקר נוגדנים, מבחן DAT (Direct Antigen Test), אפיון נוגדנים ומעקב אחר הנוגדנים בפלסמת המטופלים. 

בדיקות מיוחדות
•    (PNH (Paroxisomal Nocturnal Hemoglobinuria - אבחון מוטציה נדירה באחד מחלבוני השלד של הכדורית האדומה, הגורמת להמוליזה אצל המטופלים. 
•    (HIT (Heparin Induced Thrombocytopenia - אבחון נוגדנים כנגד הפרין ופקטור של הטסיות העלולים לגרום להרס הטסיות ולדימום.
•    Eluate - בדיקה בה "מקלפים" נוגדנים הקשורים לכדורית האדומה כדי לאפיין את הנוגדן ולקבוע את חשיבותו הקלינית. 
•    ספיחה של נוגדנים עצמיים מנסיוב של מטופלים ככלי אבחוני ולצורך הצלבת מנות דם למטופלים אלו. 

תחומי מחקר
•    המוליזה אוטואימונית והמוליזה של היילוד 
•    ניתוח נוגדני HIT לאחר חשיפה להפרין 
•    רמת נוגדני Anti D בנשים לפני לידה 
•    אבחון המוליזה אצל יילודים עם DAT חיובי, ע"י אבחון תת סוג נוגדן ה- IgG
•    חשיבות בדיקת TEG כמדריך מתן מוצרי דם בזמן ניתוח או טראומה.