צוות היחידה למחלות זיהומיות

ד"ר יונית וינר-וול, מנהלת היחידה, מומחית לרפואה פנימית ולמחלות זיהומיות
טל': 02-6555147 דוא"ל: yonitw@zahav.net.il
פרופ' שמואל בננסון, מנהל היחידה למניעת זיהומים
02-6649883, דוא"ל: shmuelbe@szmc.org.il
פרופ' עמוס ינון, מנהל האגף לרפואה פנימית, מומחה לרפואה פנימית ולמחלות זיהומיות
טל':
02-6555076, דוא"ל: yinnon@szmc.org.il 
פרופ' יחיאל שלזינגר, מנהל אגף ילדים, מומחה לרפואת ילדים ולמחלות זיהומיות
טל': 02-6555197 yechiel@szmc.org.il 
ד"ר דוד רווה-ברוור, מומחה לרפואה פנימית ולמחלות זיהומיות
טל': 02-6666342, דוא"ל: ravehmed@hotmail.com 
ד"ר תמר לכיש, מומחית לרפואה פנימית ולמחלות זיהומיות
טל': 02-6555308, דוא"ל: lachisht@yahoo.com 
ד"ר אליהו בן שטרית, מומחה לרפואה פנימית ומחלות זיהומיות
דוא"ל: elibc@szmc.org.il 

בנוסף, הרופאים הבאים מהיחידה למחלות זיהומיות בילדים הם שותפים קבועים בפעילות היחידה למחלות זיהומיות:
פרופ' יחיאל שלזינגר
ד"ר משכית בר-מאיר
ד"ר אורלי מגד

צוות היחידה מונה גם שלוש אחיות אפידמיולוגיות
גב' פועה קופיט, RN, MA אחות מפקחת אפידמיולוגית 
טל': 02-6555471, דוא"ל: puahk@szmc.org.il 
גב' ליאורה ביר, RN, BA אחות אפידמיולוגית ואחות סוקרת
טל': 02-6555471, דוא"ל: liorabier@szmc.org.il 
גב' חנה סמדג'ה, RN, אחות אפידמיולוגית ואחות סוקרת
טל': 02-6555564, דוא"ל: hanasm@szmc.org.il