ישנה סוללת בדיקות והערכות מקדימות הנדרשת על מנת לקבוע את התאמת המועמדים לניתוח השתל. 
צוות רב-מקצועי יהיה שותף לתהליך בהתאם לגיל ולצורך. הצוות כולל רופאי אא"ג, אודיולוגים, קלינאי תקשורת, נוירולוגים, עובדים סוציאליים ואנשי חינוך. 
כאשר מחליטים על מועמדות לשתל יש להביא בחשבון מספר גורמים, כגון גיל המועמד, רמת הירידה בשמיעה, הפקת תועלת ממכשיר שמיעה רגיל, מיומנויות תקשורת ושפה, בריאות האוזניים והתאמה רפואית כללית.