במחלקת עיניים מתבצעות בדיקות דימות רבות באמצעות מכשור מתקדם לצורך אבחון ומעקב.

בין היתר מבוצעות הבדיקות הבאות:

צילום   - (Optic Coherence Tomography)  OCTצילום דימות של הרשתית ועצב הראייה. הבדיקה לא פולשנית ואינה כרוכה בסיכון. מספקת מידע מדוייק לגבי מרכז הראייה ברשתית-המקולה ועצב הראייה.

צילום FA  ((Fluorescein Angiography- צילום המדגים בעיקר את הרשתית ואת כלי הדם של הרשתית.  לצורך הצילום מוזרק לוריד ביד חומר ניגוד המופרש אחר כך בשתן (ראה הרחבה).

צילום ICG  Indocyanine Green Angiography)) - צילום המדגים את הדמית והרשתית שבעין. גם הוא כרוך בהזרקת חומר ניגוד.
 
אולטרה-סאונד של גלגל העין – ראה הרחבה

בדיקת שדה ראייה – המטופל מתבקש להבחין בנקודת אור המופיעה במקומות שונים, וכך נקבע שדה הראיה שלו, תוך השוואה לשדה ראיה תקין. בעיות רבות ניתנות לאבחון ומעקב באמצעות בדיקה זו.

מיפוי קרנית – בדיקה המציגה את המפה הטופוגרפית של הקרנית, הכוללת אזורי קמירות שונים.