קיימת כיום מודעות גבוהה לבעיות הרבות הנובעות משימוש לרעה באלכוהול מגיל צעיר. סקר שנעשה לאחרונה על ידי ד"ר סלומון יברובסקי, מנהל המרפאה, בדק את מספר מקרי השכרות שפנו לחדר המיון של המרכז הרפואי שערי צדק במהלך שנת 2013 ומצא ש-266 אנשים הגיעו בתקופה זו למיון בעקבות שימוש לרעה באלכוהול. מתוכם, 31 היו קטינים. מצב זה מדאיג ודורש התייחסות. 
לאחרונה אושרה על ידי משרד הבריאות תרופה חדשה לטיפול באלכוהוליזם - Selincro. התרופה נמצאה יעילה בהפחתת צריכת האלכוהול במטופלים שפיתחו תלות ונמצאת בשימוש גם במרפאה של שערי צדק. 
ככל הניתן, חשוב שבני המשפחה יהיו מעורבים בתהליך הטיפולי על מנת לשפר את ההיענות לטיפול. בתחילה יש לעורר את מודעות המטופל ובני משפחתו לקיומה של בעיית השתייה.
בהמשך נעשה שימוש בטכניקות מבוססות דיאלוג על מנת ליצור מוטיבציה לדבוק בטיפול.