היחידה מתמחה בטיפול במחלות של דרכי הנשימה העליונות (בשיתוף מחלקת ריאות ילדים) כגון רככת בית הקול, דום נשימה בשינה, היצרות בית הקול ושסע בגרון. בנוסף מתבצעים ביחידה ניתוחים שגרתיים כגון הוצאת שקדים והכנסת כפתורים, וכן טיפולים במומים מולדים או נרכשים, ביניהם בעיות שמיעה (כולל השתלת שתל שבלול) וגידולים.