צוות רופאי היחידה

ד"ר פלוריס לוי-חדמי, מנהלת היחידה
ד"ר כרמית אבנון זיו
ד"ר הרי הירש 
ד"ר דוד שטריך
ד"ר עדי אורבך